Incepand cu luna septembrie 2023 modalitatea de lucru cu publicul pentru Persoane Juridice va fi Exclusiv on-line
 • .
 • .
 • .

Procedură scoaterea din evidențele fiscale a mijloacelor de transport

Proces Instrainare

În momentul înstrăinării mijlocului de transport auto, se operează scoaterea din evidență a acestuia. Acest serviciu îl pot solicita persoanele juridice asupra cărora există impunere fiscală, în momentul înstrăinării mijlocului de transport auto.

Pentru scoaterea din evidențele fiscale a mijlocului de transport auto se parcurg următorii pași:

Pasul 1. Obținerea certificatului de atestare fiscală în vederea înstrăinării unui mijloc de transport

Pentru efectuarea operațiunii de transfer a dreptului de proprietate este necesară obținerea unui certificat de atestare fiscală.

La vânzarea unui mijloc de transport, vânzătorul trebuie să prezinte certificatul fiscal, conform art. 159, alin (5) din Legea /2015 privind Codul de procedură fiscală. „(5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin. (2). Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepția cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul.”

Certificatul de atestare fiscală atestă că proprietarul este la zi cu obligațiile fiscale fată de bugetul local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul și este valabil 30 de zile de la data emiterii.

Documentele necesare pentru obținerea certificatului de atestare fiscală în vederea înstrăinării unui mijloc de transport sunt:

 • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală completată electronic în platforma de Cereri și Declarații Online;
 • Balanța analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (proprietate si/sau marfa);
 • Copie CI reprezentant.

Notă: În cazul certificatelor fiscale pentru înstrăinare sunt necesare plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrăinat și plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile cu termene de plată expirate

Atenție! Pentru înstrăinarea bunului, certificatul de atestare fiscală trebuie solicitat înainte de întocmirea actelor de înstrăinare (factura). În lipsa certificatului de atestare fiscală, factura este considerată nulă de drept, conform art. 159, alin (6) din Legea /2015 privind Codul de procedură fiscală „(6) Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor alin. (5), sunt nule de drept ”

Pasul 2. Declarația de scoatere din evidență a mijlocului de transport

Odată obținut certificatul de atestare fiscală pentru înstrăinare/radiere, aveți la dispoziție 30 de zile (termenul de valabilitate al certificatului de atestare fiscală) pentru a emite factura și de a scoate din evidență mijlocul de transport.

Pentru scoaterea din evidență a mijlocului de transport sunt necesare plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile și plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrăinat, atestate de certificatul fiscal obținut la Pasul 1.

Documentele necesare pentru scoaterea din evidență a mijlocului de transport sunt:

 • Declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, completată electronic în platforma de Cereri și Declarații Online;
 • Certificatul de atestare fiscală;
 • Factura de vânzare, întocmită cel mai devreme în data emiterii certificatului fiscal, dar nu mai târziu de 30 de zile de la emiterea acestuia;
 • Certificat distrugere (REMAT), contract cesiune sau novație;
 • Certificatul de înmatriculare al autoturismului;
 • Cartea de identitate a vehiculului;
 • Balanța analitică - ultima lună închisă ;
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (proprietate și/sau marfa);
 • CI reprezentant.