Incepand cu luna septembrie 2023 modalitatea de lucru cu publicul pentru Persoane Juridice va fi Exclusiv on-line
  • .
  • .
  • .

Lista oficii postale

Oficiul postal Adresa Telefon
Bucuresti 1 Str. Matei Millo nr. 10 - 12 315.90.30
Bucuresti 2 Bd. Ion Mihalache nr. 79 222.32.75
Bucuresti 3 Sos. Pantelimon nr. 255 255.31.40
Bucuresti 4 Calea Dudesti nr. 101 322.54.51
Bucuresti 5 Bd. Liberatatii nr. 1 336.45.65
Bucuresti 6 Calea Vacaresti nr. 203 330.33.01
Bucuresti 7 Sos. Giurgiului nr. 119 312.78.87
Bucuresti 8 Sos. Berceni nr. 35 636.65.70
Bucuresti 9 Str. Viitorului nr. 70 610.73.75
Bucuresti 10 Sos. Stefan cel Mare nr. 228 619.31.39
Bucuresti 11 Sos. Colentina nr. 81 240.34.75
Bucuresti 12 Bd. Garii de Nord nr. 6-8 638.74.40
Bucuresti 13 Sos. Stefan cel Mare nr. 2 210.10.74
Bucuresti 50 Splaiul Unirii nr. 6 330.37.28
Bucuresti 16 Bd. Iuliu Maniu nr. 100 430.22.77
Bucuresti 17 Calea Giulesti nr. 119 221.43.62
Bucuresti 18 Str. Horia Macelariu nr. 3 232.27.42
Bucuresti 19 Bd. Camil Ressu nr. 41 348.11.85
Bucuresti 20 Calea Calarasi nr. 137 323.29.95
Bucuresti 22 Str. Tache Ionescu nr. 5 659.79.60
Bucuresti 23 Str. Romancierilor nr. 1 725.52.98
Bucuresti 24 SoS. Pantelimon nr. 352 255.46.35
Bucuresti 25 Pta. Montreal nr. 10 224.28.94
Bucuresti 26 Bd. Bucurestii Noi nr. 64 667.35.90
Bucuresti 27 Str. Ctin Titel Petrescu nr. 3 413.08.65
Bucuresti 28 Str. Fabrica de Chibrituri nr. 12 335.99.00
Bucuresti 30 Str. Glinka nr. 7 230.10.85
Bucuresti 31 Bd. Ferdinand nr. 96 252.33.36
Bucuresti 32 Bd. Ion Mihalaehe nr. 341 222.32.70
Bucuresti 33 Piata Presei Libere nr. 1 222.48.44
Bucuresti 34 Bd. Pache Protopopescu nr. 15 315.08.93
Bueuresti 35 Str. Carol Davilla nr. 33 410.36.45
Bucuresti 37 Str. Tudor Arghezi nr. 1-3 315.14.07
Bucuresti 38 Str. Teiul Doamnei nr. 19 242.10.92
Bucuresti 39 Sos. Ianeului nr. 5 - 7 653.24.41
Bucuresti 41 Str. Gen. Vladoianu nr. 2 222.41.54
Bucuresti 42 Bd. Libertatii nr. 6 337.30.41
Bucuresti 44 Str. Gheorghe Sincai nr. 2 330.00.25
Bucuresti 45 Str. Ion Campineanu nr. 23 315.32.75
Bucuresti 46 Str. Stavropoeos nr. 6 335.76.78
Bucuresti 48 SoS. Colentina nr. 1 242.00.22
Bucuresti 49 Bd. Basarabia nr. 57 255.62.01
Bucuresti 51 Str. Margeanului nr. 12 776.54.51
Bucuresti 52 Str. Caramfil Nicolae nr. 54 232.44.17
Bucuresti 53 Calea Serban Voda nr. 43 336.08.70
Bucuresti 54 Str. Ion Campineanu nr. 13 313.52.59
Bucuresti 56 Calea Crangasi nr. 23 212.63.47
Bucuresti 57 Str. Liviu Rebreanu nr. 8 340.12.88
Bucuresti 60 Barajul Sadului - Complex A9 340.29.75
Bucuresti 61 Sos. Oltenitei nr. 188 332.46.44
Bucuresti 62 Bd. M. Kogalniceanu nr. 1-3 315.69.86
Bucuresti 63 Calea Dorobanti nr. 164 230.35.44
Bucuresti 64 Str. Lipscani nr. 16 313.27.63
Bucuresti 66 Drumul Taberei nr. 43 413.04.95
Bucuresti 67 Str. Virgiliu nr. 39 638.59.97
Bucuresti 68 Str. Bucurestii Noi nr. 64 667.35.95
Bucuresti 69 Calea Rahovei nr. 335 423.23.45
Bucuresti 70 Str. Nicolae Rosu nr. 20 255.03.75
Bucuresti 71 Str. Nicolae Popa nr. 52 - 54 655.53.80
Bucuresti 72 Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58 345.04.16
Bucuresti 74 Str. Valea Argesului nr. 2 413.03.45
Bucuresti 75 Str. Lacul Bucura nr. 2 335.79.10
Bucuresti 76 Str. Valea Cascadelor nr. 2-4 220.84.04
Bucuresti 77 Sos. Mihai Bravu nr. 380 - 382 323.63.55
Bucuresti 78 Splaiul Independentei nr. 290 637.24.78
Bucuresti 82 Str. Alexandru Obregia nr. 9 499.07.07