Incepand cu luna septembrie 2023 modalitatea de lucru cu publicul pentru Persoane Juridice va fi Exclusiv on-line
 • .
 • .
 • .

Legislatia folosita in cadrul Directiei Generale Impozite si Taxe Locale Sector 3

 • Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal
 • Legea nr. 207/2015 – Codul de Procedura Fiscala
 • Hotararea Guvernului nr. 1/2016 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
 • Codul Civil
 • Codul de Procedura Civila
 • Codul Penal
 • Codul de Procedura Penala
 • Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei
 • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
 • Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotararea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ
 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (R1)
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare - abrogat
 • Hotararea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal al Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare - abrogat
 • Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare- abrogat
 • Hotararea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare - abrogat