Incepand cu luna septembrie 2023 modalitatea de lucru cu publicul pentru Persoane Juridice va fi Exclusiv on-line
  • .
  • .
  • .

Activitatea institutiei

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3 functioneaza in baza Hotararii nr. 333/1999 privind aprobarea Protocolului – Cadru si a actiunilor de predare – preluare a exercitarii de catre consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, a atributiilor prevazute de Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Hotararii nr.17/26.01.2006 a Consiliului Local al Sectorului 3, ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridica si buget propriu, finantata integral de la bugetul local al sectorului 3.

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3, prin serviciile sale de specialitate, asigura colectarea impozitelor si taxelor locale, constatarea si verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice, urmarirea si executarea silita a creantelor bugetare, solutionarea obiectiunilor legate de activitatea desfasurata. Intreaga structura organizatorica a Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale sector 3 a fost dezvoltata si adaptata astfel incat sa raspunda tuturor necesitatilor cetatenilor sectorului.

Preocuparile noastre privind imbunatatirea si modernizarea activitatilor proprii urmaresc diversificarea serviciilor oferite contribuabililor sectorului 3, urmand tendinta de sincronizare cu standardele si exigentele actuale si de viitor ale Uniunii Europene.

Cresterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor si implicit crearea unei imagini favorabile institutiei sunt reflectate prin implementarea sistemului de management al calitatii (ISO 9001), prin reorganizarea spatiilor de lucru cu publicul si prin inregistrarea, din anul 2012, la Sistemul National Electronic de Plata Online cu Card Bancar - ghiseul.ro