Incepand cu luna septembrie 2023 modalitatea de lucru cu publicul pentru Persoane Juridice va fi Exclusiv on-line
 • .
 • .
 • .

Acte necesare

1. Declarare si impunere cladiri

A. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie etc.

 • Certificat energetic (copie + original);
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice - Descarca formular ITL001/2016
 • Contract de vanzare - cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, act de adjudecare etc. (copie + original)
 • Act de identitate pentru toti proprietarii (copie + original);
 • Releveu (copie + original);
 • La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.

B. Cladiri nou construite

 • Certificat energetic (copie + original);
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice - Descarca formular ITL001/2016
 • Autorizatia de construire (copie + original);
 • Proces Verbal Receptie (copie + original);
 • Regularizare taxa (acolo unde este cazul);
 • Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire - Descarca formular ITL068/2009 (copie + original);
 • In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor - Inspectoratul de Stat in constructii (copie + original);
 • Anunt incepere lucrari inregistrat la compartimentele de specialitate (copie + original);
 • Act de identitate pentru toti proprietarii (copie + original);
 • La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.

C. Cladiri retrocedate

 • Certificat energetic (copie + original);
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice - Descarca formular ITL001/2016
 • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila (copie + original);
 • Proces verbal de predare-primire (copie + original);
 • Dispozitia Primarului General de punere in posesie, decizie/dispozitie emisa de autoritatile competente, in conditiile legii (copie + original);
 • Raport evaluare - acolo unde este cazul (copie + original);
 • Act de identitate pentru toti proprietarii (copie + original);
 • La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.

2. Declarare si impunere teren

 • Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice - Descarca formular ITL003/2016
 • Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate/act de vanzare-cumparare/certificat de mostenitor etc. (copie + original);
 • Certificat numar postal - acolo unde este cazul  (copie + original);
 • Documentul prin care este atribuit in folosinta/administrare terenul (copie + original);
 • Act de identitate pentru toti proprietarii (copie + original);
 • La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.

3. Scoatere din evidente cladiri/terenuri

 • Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale – Descarca formular
 • Actul de vanzare – cumparare, de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila etc. (copie + original);
 • Autorizatie de demolare si proces verbal de receptie/de desfiintare (copie + original);
 • Actul de identitate (copie + original);
 • La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.

4. Declarare si impunere mijloace de transport

 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice:
 • Actul de dobandire in 3 exemplare (ex.: contract de vanzare - cumparare /factura fiscala/act de donatie etc.) tradus in limba romana (acolo unde este cazul) in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
 • Actul de identitate al cumparatorului (copie + original);
 • Actul de identitate al vanzatorului – acolo unde este cazul (copie);
 • Certificatul de inmatriculare al autoturismului (original + copie);
 • Cartea de identitate a vehiculului (copie + original);
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul, in cazul dobandirii prin factura (copie + original);
 • Adeverinta eliberata de R.A.R. sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport – marfa cu masa totala de peste 12 tone (copie + original);
 • In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie; in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii.
 • La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.

5. Scoaterea din evidente a mijloacelor de transport:

 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport - Descarca formular ITL016/2016
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - Descarca formular ITL010/2016
 • Certificatul de distrugere (3 exemplare) sau actul de vanzare cumparare (5 exemplare);
 • Certificatul de radiere politie pentru mijloacele de transport radiate conform art.6 din OUG nr. 189/2005;
 • Actul de identitate al vanzatorului (copie + original);
 • Actul de identitate al cumparatorului – acolo unde este cazul (copie);
 • Certificatul de inmatriculare al autoturismului (original + copie);
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport (copie + original);
 • La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.

6. Transfer auto

 • Cerere transfer – Descarca formular
 • Certificatul de inmatriculare al autoturismului (original + copie);
 • Carte identitate vehicul (copie + original);
 • C.I./B.I cu domiciliul actual (copie + original);

7. Eliberare certificat de atestare fiscala

 • Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor fizice - Descarca formular ITL010/2016
 • Actul de identitate (copie + original);
 • Solicitare notariala pentru dezbatere succesiune;
 • Certificatul de deces (copie);
 • Imputernicire in original sau copie legalizata.

8. Restituiri/compensari

 • Cerere restituire - Descarca formular ITL059/2016
 • Cerere compensare - Descarca formular ITL058/2016
 • C.I./B.I  (copie + original);
 • Chitanta prin care s-au achitat sumele catre bugetul local sector 3 (exemplarul original);
 • Copia certificatului de mostenitor (acolo unde este cazul);
 • Actul in baza caruia s-a efectuat incetarea rolului (acolo unde este cazul);
 • Procura in forma autentica (acolo unde este cazul).

9. Inregistrari mopede

 • Taxa pentru inregistrare – 106 lei - se achita la casieria institutiei (taxa pentru inregistrare - 46 lei, taxa pentru eliberarea placutei cu numarul de inregistare - 33 lei, taxa pentru eliberarea certificatului de inregistrare - 27 lei);
 • Declaratia de impunere;
 • Cerere pentru eliberare numere (placuta);
 • Copie BI/CI;
 • Dovada ca s-a efectuat Inspectia Tehnica Periodica;
 • Copie carte de identitate cu folie securizare RAR;
 • Copia actului de dobandire;
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;
 • La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.

10. Radieri mopede

 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport - Descarca formular ITL016/2016
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - Descarca formular ITL010/2016
 • Copie act instrainare;
 • Talon si placuta de inmatriculare in original;
 • Copie carte de identitate moped;
 • La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.