• .
  • .
  • .
  • .

Modalitati de plata a impozitelor si taxelor locale pentru contribuabilii sectorului 3

Potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, termenele de plata pentru datoriile la bugetul local sunt urmatoarele:

  • 31 martie 2016;
  • 30 septembrie 2016.

Persoanele fizice care achita integral taxele si impozitele datorate pana la data de 31 martie 2016, beneficiaza de o bonificatie de 10% din cuantumul acestora.

Contribuabilii sectorului 3 pot achita datoriile catre bugetul local in urmatoarele locatii:

  • Str. Sfanta Vineri nr. 32
  • Str. Cimpia Libertatii nr. 36 (sediul a fost redeschis incepand cu 04.01.2016)
  • Str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5

Persoanele fizice pot achita toate obligatile fiscale datorate bugetului local si prin site-ul www.ghiseul.ro (operat de Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei) dupa obtinerea credentialului (nume utilizator si parola). Emiterea credentialului se efectueaza pe loc, dupa completarea unei cereri de alocare, insotita de copia cartii de identitate a solicitantului, respectiv dupa crearea rolului unic nominal (in cazul in care acesta nu exista, ci este un rol comun cu alte persoane). Credentialul pentru plata prin cardul bancar, pe site-ul www.ghiseul.ro, se inmaneaza personal la oricare din sediile noastre.

Incepand cu data de 25.01.2016 si persoanele juridice beneficiaza de facilitatea vizualizarii on-line a obligatiilor de plata, precum si de plata on-line a datoriilor catre bugetul local, dupa obtinerea user-ului si parolei de la sediul situat in Str. Sfanta Vineri nr. 32 – Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice.

In cazul neachitarii datoriilor aferente semestrului I, la data scadenta, respectiv 31 martie 2016, vor fi calculate majorari de intarziere de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Impozitele anuale mai mici de 50 de lei TREBUIE ACHITATE INTEGRAL pana la data de 31 martie 2016. Dupa aceasta data se calculeaza majorari de intarziere.