• .
  • .
  • .
  • .

Inventariere terenuri agricole intravilane

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3 va demara o actiune de inventariere si verificare a terenurilor agricole intravilane
de pe raza sectorului.

Scopul acestei inventarieri este de a determina situatia reala a folosintei acestor terenuri – respectiv daca aceastea sunt folosite in scopuri agricole sau nu.

Modalitatea de calcul a impozitului pe teren este prevazuta in art. 258 din Legea 571/2003 - Cod fiscal, 
modificata si completata. 

Pentru calculul impozitului aferent terenurilor situate in intravilanul localitatilor, atat in cazul persoanelor fizice, 
cat si in cazul persoanelor juridice, sunt necesare urmatoarele date:

  • rangul localitatii unde se afla situat terenul;
  • zona in cadrul localitatii;
  • categoria de folosinta;
  • suprafata terenului;
  • in cazul terenului incadrat la categoria de folosinta” terenuri cu constructii”, suprafata construita la sol a cladirilor;
  • majorarea stabilita in conditiile art. 287 din Codul Fiscal pentru impozitul pe teren

In cazul in care se constata ca, un teren nu este folosit in scopuri agricole acesta va fi impozitat ca teren aflat in 
categoria “terenuri cu constructii”, de la data de la care nu se mai poate face dovada ca a fost utilizat ca teren agricol.

Inregistrarea în registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, 
precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, 
anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru 
major al gospodariei, potrivit normelor prevazute la art. 293, sub sanctiunea nulitatii.