• .
  • .
  • .
  • .

Informatii utile pentru contribuabili

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal, termenele de plata pentru datoriile la bugetul local sunt urmatoarele:

- 31 martie 2015;
- 30 septembrie 2015.

Persoanele fizice care achita integral taxele si impozitele datorate pana la data de 31 martie 2015, beneficiaza de o bonificatie de 10% din cuantumul acestora.

Contribuabilii sectorului 3 pot achita datoriile catre bugetul local in urmatoarele locatii:

-          Str. Sfanta Vineri nr. 32
-          Str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5
-          Casieria amenajata in incinta Liceului Tehnologic Nicolae Teclu (intrarea din strada Gheorghe Petrascu)
-          Oficiile Postale de pe raza sectorului 3
-          Agentiile CEC BANK de pe raza sectorului 3

Persoanele fizice pot achita toate obligatile fiscale datorate bugetului local si prin site-ul www.ghiseul.ro (operat de Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale) dupa obtinerea credentialului (nume utilizator si parola). Emiterea credentialului se efectueaza pe loc, dupa completarea unei cereri de alocare, insotita de copia cartii de identitate a solicitantului, respectiv dupa crearea rolului unic nominal (in cazul in care acesta nu exista, ci este un rol comun cu alte persoane). Credentialul pentru plata prin cardul bancar, pe site-ul www.ghiseul.ro, se inmaneaza personal la oricare din sediile noastre.

In cazul neachitarii datoriilor aferente semestrului I, la data scadenta, respectiv 31 martie 2015, vor fi calculate majorari de intarziere de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Impozitele anuale mai mici de 50 de lei TREBUIE ACHITATE INTEGRAL pana la data de 31 martie 2015. Dupa aceasta data se calculeaza majorari de intarziere.

In cazul contribuabililor care nu achita datoriile catre bugetul local la termenele prevazute de lege, se va incepe actiunea de executare silita in conditiile prevazute de Codul de Procedura Fiscala. Aceasta actiune are in vedere recuperarea impozitelor si taxelor locale neachitate la termenele de plata, precum si a amenzilor neachitate de catre persoanele fizice si juridice.

Pentru executarea silita vor fi parcurse urmatoarele etape:

  1. Comunicarea somatiei si titlului executoriu insotite de o instiintare referitoare la totalitatea datoriilor pe care acestia le au catre bugetul local sector 3.
  2. In cazul in care dupa aceasta etapa sumele restante nu vor fi achitate, se va proceda la instituirea de popriri asupra disponibilitatilor banesti ale debitorilor (de natura salariala, pensii, chirii etc) precum si poprirea conturilor bancare.
  3. Daca dupa aceasta etapa nu se vor incasa sumele restante, se va proceda la sechestarea bunurilor imobile si mobile detinute de catre acestia, bunuri ce vor fi valorificate ulterior prin vanzare prin licitatie publica.