• .
  • .
  • .
  • .

Impozitarea cladirilor monumente istorice

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3 a demarat actiunea anuala de inventariere a cladirilor declarate monument istoric.

In conformitate cu prevederile Legii 571/2003 – art 250, alin.1, pct 2  nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, pentru cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice.

Prin sintagma «încaperi care sunt folosite pentru activitati economice»,  se întelege spatiile utilizate pentru realizarea oricaror activitati de productie, comert sau prestari de servicii, astfel cum sunt definite în Legea nr.  287/2009 privind Codul civil, republicata, altele decât destinatiile specifice categoriilor de cladiri care nu sunt supuse impozitului pe cladiri. La stabilirea impozitului pe cladiri si a taxei pe cladiri se ia în considerare si orice fel de contract încheiat în urma caruia se obtine un venit.

Obiectivul principal al actiunii este ca, pe parcursul anului 2014, sa se identifice cladirile declarate monument istoric pentru care au fost incheiate contracte de inchiriere. Impozitul datorat pentru aceste cladiri va fi calculat incepand cu data incheierii respectivului contract de inchiriere.