• .
  • .
  • .
  • .

ACTIUNE DE EXECUTARE SILITA A RESTANTIERILOR LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

In vederea recuperarii debitelor la bugetul local, Directia Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3 a demarat actiunea de executare silita a restantierilor la plata impozitelor si taxelor locale aferente sectorului 3, in conditiile prevazute de Codul de Procedura Fiscala. Actiunea are in vedere recuperarea impozitelor si taxelor locale neachitate la termenele de plata, precum si a amenzilor neachitate de catre persoanele fizice si juridice.

Actiunea de executare silita a inceput prin emiterea si transmiterea somatiilor si a titlurilor executorii catre contribuabilii persoane fizice si juridice de pe raza sectorului 3.

In conformitate cu prevederile art.44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul de procedura fiscala, comunicarea actului administrativ fiscal (somatia si titlul executoriu) se face astfel:

- prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

- prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia si daca contribuabilul a solicitat expres acest lucru.

In cazul in care comunicarea nu a fost posibila prin modalitatile enumerate mai sus, aceasta se realizeaza prin publicitate pe pagina de internet a institutiei.

Pentru contribuabilii care refuza sa primeasca corespondenta sau nu se vor prezenta la centrele special amenajate pentru ridicarea acesteia, actele administrative fiscale vor fi comunicate prin afisarea pe site-ul institutiei www.dgitl3.ro la sectiunea “Anunturi”.

Centrele special amenajate pentru ridicarea corespondentei sunt situate la urmatoarele adrese:

- Aleea Barajul Iezeru nr. 6A, parter, sector 3 ( langa sediul Directiei Generale Impozite si Taxe Locale Sector 3 din Str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5, sector 3)

- Str. Nerva Traian nr. 5, Bl. M65, tronson 1, parter, sector 3 (la parterul blocului Loteriei Romane)

- Str. Baba Novac nr. 20A, sector 3 (la 50 m de intersectia cu Str. Campia Libertatii)

Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective, a unui anunt în care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.

In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului. Dupa expirarea acestui termen se va trece la urmatoarea etapa a executarii silite, respectiv se va proceda la instituirea de popriri asupra disponibilitatilor banesti ale debitorilor (de natura salariala, pensii, chirii etc) precum si poprirea conturilor bancare.