dgitl3

PROCES VERBAL

privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Intrucat actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul Gabi Creanga, avand functia de sef serviciu, a procedat, in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
In acest sens s-a afisat pe 14/8/2017, concomitent la sediul din Strada Sfanta Vineri Nr.32 si pe pagina de internet www.ditl3.ro anuntul nr.1.
Seful compartimentului,
Gabi Creanga
 
Anuntul a fost retras in data de 13/10/2017.