• .
  • .
  • .
  • .

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

Direcţia Generala Impozite şi Taxe Locale Sector 3 este finantata integral de la bugetul local al Sectorului 3.

Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate, trimestre pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.  104/08.04.2013.

Bugetul venituri 2013 al Direcţiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.  104/08.04.2013.