• .
  • .
  • .
  • .

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 3

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3 functioneaza in baza Hotararii nr.333/1999 privind aprobarea Protocolului – Cadru si a actiunilor de predare – preluare exercitarii de catre consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, a atributiilor prevazute de Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale si a Hotararii nr.17 / 26.01.2006 a Consiliului Local al Sectorului 3, ca serviciu public de interes local cu personalitate juridica si buget propriu, finantata integral de la bugetul local al sectorului 3.