• .
  • .
  • .
  • .

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3 desfasoara o actiune de executare silita a restantierilor la plata impozitelor si taxelor locale

Directia Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3 a demarat din data de 22 aprilie anul curent, o ampla actiune de executare silita a restantierilor la plata impozitelor si taxelor locale aferente sectorului 3, in conditiile prevazute de Codul de Procedura Fiscala. Actiunea are in vedere recuperarea impozitelor si taxelor locale neachitate la termenele de plata, precum si a amenzilor neachitate de catre persoanele fizice si juridice.

Pentru executarea silita vor fi parcurse urmatoarele etape:

  1. Comunicarea somatiei si titlului executoriu insotite de o instiintare referitoare la totalitatea datoriilor pe care acestia le au catre bugetul local sector 3.

Actul administrativ fiscal se comunica prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Actul administrativ fiscal poate fi comunicat si prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia si daca contribuabilul a solicitat expres acest lucru.

In cazul in care comunicarea nu a fost posibila prin modalitatile enumerate mai sus, aceasta se realizeaza prin publicitate pe pagina de internet a institutiei.

Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective, a unui anunt în care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.

In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

  1. In cazul in care dupa aceasta etapa sumele restante nu vor fi achitate, se va proceda la instituirea de popriri asupra disponibilitatilor banesti ale debitorilor (de natura salariala, pensii, chirii etc) precum si poprirea conturilor bancare.
  2. Daca dupa aceasta etapa nu se vor incasa sumele restante, se va proceda la sechestarea bunurilor imobile si mobile detinute de catre acestia, bunuri ce vor fi valorificate ulterior prin vanzare prin licitatie publica.