• .
  • .
  • .
  • .

Legea nr. 544/2001

Buletin informativ 2013

Publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Acest buletin informativ este întocmit în temeiul art.5 alin. 2 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi art. 10 din HG nr.123/2002, prin care au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a acesteia.

Formulare