• .
 • .
 • .
 • .

Acte necesare

1. Declarare si impunere cladiri

 A. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc

 • Certificat energetic ( Copie )
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL 001(2006) – Descarca formular
 • Contract de vanzare –cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, act de adjudecare; etc
 • Act de identitate pentru toti proprietarii
 • Releveu ;
 • Declaratia speciala de impunere(acolo unde este cazul) – Descarca formular

B. Cladiri nou construite

 • Certificat energetic ( Copie )
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL 001(2006) – Descarca formular
 • Autorizatia de construire;
 • Procesul verbal de receptie in cazul cladirilor executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatie si memoriu tehnic ;
 • In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor (Inspectoratul de Stat in constructii);
 • Act de identitate pentru toti proprietarii.
 • Declaratia speciala de impunere(acolo unde este cazul) model ITL 104(2010) - Descarca formular

C. Cladiri retrocedate

 • Certificat energetic ( Copie )
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL 001(2006) -  Descarca formular
 • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
 • Proces verbal de predare-primire;
 • Dispozitia Primarului General de punere in posesie, decizie/dispozitie emisa de autoritatile competente, in conditiile legii;
 • Act de identitate pentru toti proprietarii
 • Declaratia speciala de impunere (acolo unde este cazul) model ITL 104(2010) - Descarca formular

2. Declarare si impunere teren

 • Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice ITL 003(2006) – Descarca formular
 • Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate/ act de vanzare-cumparare/certificat de mostenitor, etc.
 • Certificat numar postal(acolo unde este cazul)
 • Documentul prin care ii este atribuit in folosinta/administrare terenul
 • Act de identitate pentru toti proprietarii

3. Scoatere din evidente cladiri/terenuri

 • Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale – Descarca formular
 • Actul de vanzare – cumparare, de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila, etc.
 • Autorizatie de demolare si proces verbal de receptie(de desfiintare)
 • Actul de identitate

4. Declarare si impunere mijloace de transport

 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice model ITL 005(2006) Descarca formular, Descarca formular, Descarca formular
 • Actul de dobandire(ex.: contract de vanzare-cumparare/factura fiscala/act de donatie,etc.) tradus in limba romana(acolo unde este cazul) in conformitate cu prevederile art. 8 din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Actul de identitate;
 • Cartea de identitate ;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;
 • Adeverinta eliberata de R.A.R.sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport –marfa cu masa totala de peste 12 tone
 • In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie ; in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii.

5. Scoaterea din evidente a mijloacelor de transport:

 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport- model ITL 027 (2009) – Descarca formular
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală – Descarca formular
 • Certificatul de distrugere sau actul de vanzare cumparare
 • Certificatul de radiere politie pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art.6
 • Actul de identitate
 • Taxa eliberare certificat fiscal in valoare de 2 lei – se achita la casieria institutiei

6. Transfer auto

 • Cerere transfer – Descarca formular
 • Copie Carte identitate auto
 • Copie C.I./B.I cu domiciliul actual

7. Eliberare certificat de atestare fiscala

 • cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor fizice model ITL 008 (2006) – Descarca formular
 • actul de identitate
 • certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii
 • documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul
 • imputernicire in original sau copie legalizata
 • timbru fiscal sau taxa timbru de 2 lei– se achita la casieria institutiei

8. Restituiri/compensari

 • Cerere restituire/compensare – Descarca formular si Descarca formular
 • Copie BI/CI
 • Chitantele prin care s-au achitat sumele catre bugetul local sector 3(exemplarul original)
 • Copia certificatului de mostenitor (acolo unde este cazul)
 • Actul in baza caruia s-a efectuat incetarea rolului(acolo unde este cazul)

9. Scutiri

 • Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor fizice – Descarca formular
 • B.I/C.I ale ambilor soti (unde e cazul)
 • Certificat de casatorie (unde e cazul)
 • Actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicita scutirea de la plata impozitelor
 • Documentul justificativ in baza caruia se acorda scutirea( certificat de incadrare in grad de handicap/invaliditate, certificatul de revolutionar eliberat in baza legii nr. 341/2004 (pentru cladiri), hotararea eliberata in baza legii nr. 118/1990, legitimatie de veteran razboi, vaduva de razboi, vaduva nerecasatorita a veteranilor de razboi, carte de identitate a autovehiculului in care se mentioneaza ca autovehicul este adaptat handicapului sau ca acesta este vehicul istoric)

10. Stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice

 • Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice – Descarca formular
 • Actul de identitate
 • Acord de functionare emis de Primaria sector 3
 • Aviz urbanism
 • Acord de amplasare si comercializare de la Primaria sector 3
 • Certificat de producator

11. Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate

 • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate – Descarca formular
 • Actul de identitate
 • Actul de constituire
 • Contract spatiu unde se desfasoara activitatea de reclama/afisaj/publicitate
 • Schita cu dimensiuni a reclamei respective
 • Autorizatie de construire si memoriu tehnic cu schita casetei luminoase(acolo unde este cazul;)

12. Eliberare istoric de rol fiscal

 • Cerere tip – Descarca formular
 • Copia actului de proprietate pentru imobilul pentru care se solicita istoric de rol fiscal
 • Dovada calitatii de solicitant al istoricului de rol
 • Act de identitate solicitant
 • Procura in original sau copie legalizata in situatiile reprezentarii contribuabilului de catre un mandatar
 • Imputernicire avocatiala in original in situatia reprezentarii contribuabilului prin avocat si legitimatie avocat vizata la zi

13. Inregistrari mopede

 • Taxa inmatriculare – 94 lei– se achita la casieria institutiei
 • Declaratia de impunere
 • Cerere pentru eliberare numere (placuta)
 • Copie BI/CI
 • Dovada ca s-a efectuat Inspectia Tehnica Periodica
 • Copie carte de identitate cu folie securizare RAR
 • Copia actului de dobandire
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul

14. Radieri mopede

 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport – Descarca formular
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală – Descarca formular
 • Copie BI/CI
 • Copie act instrainare
 • Taxa eliberare certificat fiscal in valoare de 2 lei– se achita la casieria institutiei
 • Talon si placuta de inmatriculare in original

Dupa ce v-ati pregatit documentele de mai sus trebuie sa va prezentati la sediul de care apartineti (conform motorului de cautare) unde se va efectua impunerea, scoaterea din evidenta fiscala sau orice alta modificare pe care o solicitati, dupa caz.

Daca aveti neclaritati sau intrebari suplimentare contactati inspectorul de care apartineti (conform motorului de cautare).

* Nota:

In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.