• .
 • .
 • .
 • .

Regulamentul campaniei Ghiseul.ro

 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI

Promotia “Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat!” este organizata in numele SC GRAYLING ROMANIA SRL, respectiv Visa Europe, de catre SAATCHI & SAATCHI X PUBLICITATE SRL, cu sediul în Bucuresti, Calea Serban Voda nr 133, Cladirile D - E , parter Sector 4, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/19605/2005, cod unic de inregistrare 18150191, atr. fiscal R, cod operator de date cu caracter personal 21362, Cod IBAN: RO53INGB0001008167178910, ING Bank Bucuresti, reprezentata prin Dl. Radu Florescu, Administrator, numita in continuare “Organizator”.

 1. DREPT DE PARTICIPARE

La aceasta promotie pot participa toate persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)            Sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data de incepere a promotiei, adica pana la data 01 ianurie 2014;

b)           Sa fie rezident sau domiciliat in sectorul 3, Bucuresti, sau sa detina o proprietate in sectorul 3, Bucuresti.

c)            Sa realizeze cel putin o plata de taxe si impozite locale cu un card Visa pe www.ghiseul.ro.  

Nu au dreptul de a participa la aceasta promotie asociatii/actionarii, administratorii si angajatii companiei organizatoare si ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, sot/sotie). Activarile contului pe ghiseul.ro efectuate de aceste persoane nu vor fi validate pentru tragerile la sorti aferente acestei promotii.

 1.  PROCEDURA PROMOTIEI

Perioada desfasurarii promotiei este 01.01.2014, ora 00:00:01 (ora Romaniei) – 31.03.2014, ora 23:59:59 (ora Romaniei).

Pentru ca o inscriere in promotie sa fie valida, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a)     Plata cu cardul Visa, prin utilizarea unui cont de autentificare pe ghiseul.ro.

b)     Plata sa fie efectuata de catre o persoana care sa indeplineasca conditiile de participare prevazute in prezentul Regulament.

c)      Plata sa fie realizata in perioada promotiei, respectiv in intervalul cuprins intre 01.01.2014, ora 00:00:01 (ora Romaniei) – 31.03.2014, ora 23:59:59 (ora Romaniei).  Platile efectuate in afara acestei perioade nu vor fi luate in considerare).

 1. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca o inscriere sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

a)            Participantii sa indeplineasca dreptul de participare conform Pct. 2;

b)            Inscrierea sa fie facuta in conditiile Pct. 3.

In cadrul validarii castigatorilor (telefonic sau prin e‑mail), efectuate de catre Organizator ulterior extragerii, se va obtine consimtamantul expres al castigatorilor pentru ca datele lor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de Organizator, precum si pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului, respectiv a numelui castigatorului si a premiului acordat.

Consimtamantul se va exprima la solicitarea Organizatorului.

Acordarea consimtamantului expres in conformitate cu cele de mai sus reprezinta o conditie de validitate pentru acordarea premiilor de catre Organizator, nerespectarea/ neindeplinirea acestei conditii fiind considerata refuz de primire a premiului, conducand la acordarea acestuia catre castigatorii de rezerva.

 1. PREMII

In cadrul acestei promotii se vor acorda 45 carduri x 500 de lei fiecare

Premiile se vor acorda la fiecare 2 saptamani, astfel:

 • 8 carduri x 500 lei fiecare pentru activarile conturilor efectuate in perioada 1 – 15 ianuarie 2014
 • 7 carduri x 500 lei fiecare pentru activarile conturilor efectuate in perioada 16 - 31 ianuarie 2014
 • 8 carduri x 500 lei fiecare pentru activarile conturilor efectuate in perioada 1 – 14 februarie
 • 7 carduri x 500 lei fiecare pentru activarile conturilor efectuate in perioada 15 - 28 februarie 2014
 • 8 carduri x 500 lei fiecare pentru activarile conturilor efectuate in perioada 1 –15 martie 2014
 • 7 carduri x 500 lei fiecare pentru activarile conturilor efectuate in perioada 16 - 31 martie 2014.

Tragerile la sorti si desemnarea premiilor se vor organiza astfel:

-      Extragerile pentru premiile bilunare se vor efectua in saptamana ulterioara sfarsitului perioadei participante, respectiv:

 • pentru conturile activate in perioada 1 – 15 ianuarie 2014, extragerea va avea loc in 20 ianuarie 2014
 • pentru conturile activate in perioada 16 - 31 ianuarie 2014, extragerea va avea loc in 5 ferbruarie 2014
 • pentru conturile activate in perioada 1 – 14 februarie, extragerea va avea loc in 19 februarie 2014
 • pentru conturile activate in perioada 15 - 28 februarie 2014, extragerea va avea loc in 5 martie 2014
 • pentru conturile activate in perioada 1 –15 martie 2014, extragerea va avea loc in 19 martie 2014
 • pentru conturile activate in perioada 16 - 31 martie 2014, extragerea va avea loc in 9 aprilie 2014

-      Extragerile vor fi realizate electronic la sediul S.C. Mediapost Hit Mail S.A., situat in Bucuresti, Str. Pictor Iosif Iser nr. 19, Sector 1.

-      Castigatorii vor fi anuntati de catre Organizator, prin intermediul S.C. Mediapost Hit Mail S.A., telefonic, via e-mail sau posta, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data tragerii la sorti prin care acestia au fost desemnati castigatori. Acestia au dreptul ca in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la momentul anuntarii, sa refuze premiul acordat, refuzul acestora trebuind facut fie in forma scrisa, trimis prin posta si primit de S.C. Mediapost Hit Mail S.A., fie via e-mail catre aceeasi companie, fie telefonic la call center-ul companiei.

-      Premiile in bani vor fi livrate pe cardul de debit Visa Electron emis de Banca Transilvania al castigatorului. In cazul in care castigatorul nu detine un card de debit Visa Electron la Banca Translivania, acesta trebuie sa solicite emiterea unui astfel de card in termen de maxim 15 zile de la data anuntului castigului si inca maxim 5 zile sa anunte organizatorul contul aferent.

-      In caz de primire a refuzului sau in cazul in care potentialul castigator nu trimite niciun raspuns in termenul de 20 (douzeci) zile lucratoare mentionat anterior, acesta va fi invalidat, considerandu-se ca respectivul castigator nu doreste sa participe la prezenta promotie, caz in care castigator va fi desemnata una din rezervele acestuia cu respectarea termenelor si conditiilor mai sus mentionate.

-      In situatia in care un castigator nu poate fi contactat in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data tragerii la sorti prin care acesta a fost desemnat castigator, potentialul castigator va fi invalidat, caz in care castigator va fi desemnata una din rezervele acestuia cu respectarea termenelor si conditiilor mai sus mentionate.

-      Premiile vor fi virate castigatorilor de catre Organizator prin intermediul S.C. Mediapost Hit Mail S.A. in contul aferent cardului de debit Visa Electron emis de Banca Transilvania castigatorului, in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la validarea castigatorului.

-      Un participant poate castiga cu un cont nou activat maxim un premiu lunar.

 

In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii termenului mentionat anterior.

Un participant nu poate avea mai multe intrari in extragerile lunare.  

La fiecare extragere vor fi extrase si cate 10 (zece) rezerve. In caz de invalidare a primului participant extras, rezervele vor fi desemnate in ordinea extragerii acestora.

Valoarea totala a premiilor este de 22.500 lei (nu se perep taxe pentru premii). Aceasta valoare poate suferi modificări în funcţie de variaţia preţurilor premiilor în piaţă şi a cursului BNR.

 1. ACORDAREA PREMIILOR

Pentru a putea castiga unul din premiile oferite la aceasta promotie, participantii trebuie sa indeplineasca dispozitiile si conditiile mentionate la Punctele 2, 3, 4 din Regulament, nerespectarea uneia dintre acestea (dispozitii/conditii) fiind sanctionata cu invalidarea. Castigatorul va primi premiul corespunzator tragerilor la sorti.

Premiile vor fi inmanate conform procedurii descrise mai jos:

Castigatorii validati vor comunica Organizatorului contul curent aferent cardului de debit Visa Electron emis de Banca Transilvania. Organizatorul va vira contravaloarea premiului in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la anuntul telefonic sau via e-mail prevazut la Punctul 5 (in acord cu dispozitiile referitoare la participarea la promotie). La cererea Organizatorului, castigatorii sunt obligati sa dea o declaratie pe propria raspundere atat in sensul indeplinirii conditiilor de participare la prezenta promotie, cat si in sensul acceptarii prelucrarii datelor cu caracter personal, cu privire la comunicarea de catre Organizator a tuturor informatiilor necesare inmanarii premiului, cat si a datelor impuse de legea romana in vigoare in ceea ce priveste publicarea numelui castigatorilor de catre Organizator cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.

Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor, precum si castigurile acestora, prin intermediul site-ului www.ditl3.ro.

In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii termenelor mai sus mentionate.

 1. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici de a cere modificarea parametrilor premiilor.

 1. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze catre bugetul statului impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatorii persoane fizice din aceasta promotie, in conformitate cu dispozitiile prevazute de Lg. 571/2003 cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal, OG 99(r1)/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a fiecarui castigator.

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

SAATCHI & SAATCHI X PUBLICITATE SRL, inregistrat ca operator de date cu caracter personal, se obliga sa respecte obligatiile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

In conformitate cu prevederile art. 19 si art. 20 alin. 5 lit. a) si lit.b) din Legea nr. 677/2001, SAATCHI & SAATCHI X PUBLICITATE SRL se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal in scopul prevazut in acest Regulament pentru perioada derularii promotiei (01.01 – 31.03.2014).

Prin participarea la promotia “Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat!”, supusa validarii in conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament al promotiei.

Prin participarea si validarea inscrierii la aceasta promotie, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizatorul promotiei, in scopul acordarii premiilor si remiterii acestora, precum si indeplinirii obligatiilor legale/fiscale ale Organizatorului in acord cu promotia.

Organizatorul va face cunoscute pe site-ul www.ditl3.ro urmatoarele date ale castigatorilor: nume, prenume, localitate, premiu castigat. 

Organizatorul se obliga ca datele cu caracter personal ale participantilor sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si de prezentul Regulament.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata la sediul SAATCHI & SAATCHI X PUBLICITATE SRL, cu sediul în: Bucuresti,  Calea Serban Voda, nr. 133, Cladirile D - E, parter, Sector 4, avand mentionat pe plic promotia “Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat!”, SAATCHI & SAATCHI X PUBLICITATE SRL se obliga, dupa caz :

-                    Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

-                    Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

-                    Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

SAATCHI & SAATCHI X PUBLICITATE SRL este obligata sa asigure masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

 1. LITIGII SI LEGEA APLICABILA

Eventualele litigii avand ca parti Organizatorul promotiei si un participant la promotie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de instanta competenta teritorial de la sediul social al Organizatorului.

Legea aplicabila este legea romana.

 1. DISPOZITII FINALE

Prin inscrierea la/acceptarea premiului promotiei “Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat!” castigatorii sunt de acord ca numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 01.05.2014, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Promotia poate inceta inainte de termen, atat in cazul unui eveniment ce constituie forta majora, asa cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua aceasta promotie, cat si daca Organizatorul doreste acest lucru. In aceste situatii, Organizatorul nu este tinut la intoarcerea/rambursarea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire/dauna sau altele asemenea.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament/conditiile promotiei/data extragerilor promotiei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului prin afisarea pe site-ul www.ditl3.ro in termen de 5 (cinci) zile lucratoare.

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

Organizatorul este obligat a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe site-ul www.ditl3.ro, in forma sa integrala.

Pentru orice solicitare, va rugam sa va adresati la urmatoarea adresa de e-mail: office_promo@saatchi.ro.

Prezentul Regulament al promotiei “Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat!” a fost redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare.