• .
  • .
  • .
  • .

Conditiile de atribuire ale unui loc de parcare

Avand in vedere prevederile alin.(1), art. 32 din Regulamentul privind atribuirea locurilor din parcările de reședință libere de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L. Sector 3 nr. 16/29.01.2018, autorizațiile de parcare eliberate până la data intrării în vigoare a regulamentului rămân valabile dacă utilizatorii locurilor de parcare îndeplinesc condițiile prevăzute în regulamentul sus-menționat.

’’Art.2 Regula generala de atribuire a parcarilor de resedinta consta in atribuirea a cite unui loc de parcare pentru fiecare apartament.”

’’Art.4 Pentru a putea obtine un loc de parcare in parcarile de resedinta prin oricare dintre cele 2 modalitati de atribuire prevazute la Cap. 1,art 1,lit.e, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

  1. In parcarile de resedinta se vor atribui locuri de parcare numai propietarilor de autoturisme, celor care detin in folosinta un autoturism in baza unor contracte de comodat, utilizatorilor de autoturisme detinute in baza unor contracte de leasing. Indiferent de modalitatea de detinere, este obligatoriu ca pentru respectivul mijloc de transport impozitul sa se datoreze catre bugetul local al Sectorului 3, in baza prevederilor Codului fiscal si sa fie inregistrat in evidentele fiscale ale DGITL Sector 3.
  2. Persoanele fizice solicitante a locurilor de parcare trebuie sa aiba domiciliul/rezidenta dovedita cu documente de indentitate (bi/ci) in imobilele care au arondate locurilor de parcare care sunt solicitate.
  3. Persoanele fizice solicitante trebuie sa nu figureze in evidentele fiscale ale D.G.I.T.L. Sector 3 cu obligatii de plata restante neachitate.
  4. Locul de parcare pentru care s-a depus solicitare sa nu fie intr-o baterie de parcari situata la mai mult de 30 metri de limita blocului. Distanta se masoara intre cel mai apropiat punct de pe limita perimetrala a blocului si bateria de parcari.’’

Art.8, aliniatul 5, ’’Dovada detinerii politei de asigurare tip RCA si ITP valabil’’